Skrevet av KPK i kategorien Andakt · Sist oppdatert 31/05/2019 11:33

Andakt:

Sannhetens ånd

Av Ivar Gjerdi

Den Hellige Ånds veiledning og undervisning er viktig - også for oss som lever i dag.

Ånden skulle fortsette den undervisningen Jesus hadde begynt på.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Jesus har fortsatt sin undervisning av disiplene før han skulle forlate dem. Og han har fremdeles mye han skulle ha sagt. Og i vår tekst, søndagen før pinse, varsler han at Ånden skal fortsette å fullføre undervisningen og opplæringen. Og vi leser at Ånden er sannhetens ånd og hva dette betyr og innebærer. Ånden skal fullføre Jesu verk ved å åpenbare sannheten for disiplene. Ånden skulle lære disiplene hva sannhet er. Ånden skulle undervise om den absolutte sannhet som er åpenbart gjennom Jesus.

 

Han rakk ikke å avslutte undervisningen før han gikk fra dem. Og vi hører at han gir utrykk for at det ennå er mye han ville si dem, men at de nå ikke kunne ta imot mere. Ånden måtte fortsette denne oppgaven. Jesus sier at Ånden «skal ta det som er mitt, og forkynne det for dere.»

Åndens undervisning var først og fremst gitt til apostlene. De hadde fått løftet om Åndens undervisning og veiledning. Og de har tolket og brakt videre det Jesus har sagt og gjort. Og vi kan takke dem for det meste vi vet om hva Jesu frelsesverk innebærer. De fikk utrustning og hjelp til å fullføre oppdraget.

Paulus skriver i Brevet til kolosserne 1,25-26: «Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord, det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige.» Av dette forstår vi at de som har skrevet og gitt oss Det nye testamente, fikk den åndelige veiledning og visdom som de trengte for å kunne utføre dette store oppdraget.

Så har søndagens tekst også noe viktig å si til oss som lever i dag. På samme måte som det apostlene den gang forkynte, lærte og skrev, skjedde ved at Ånden veiledet om det Jesus hadde lært og sagt. Så skal og kan vi i dag stole fullt og fast på Guds ord, hele Guds råd til frelse, både i GT og NT.

Gud har altså ikke talt bare gjennom Jesus, men også gjennom Ånden, som ledet apostlene fram til hele sannheten. Og så er Åndens oppgave å herliggjøre Jesus Kristus. Ånden maler et sant bilde av ham. Paulus skriver i Gal. 3, «dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede.» Gud vil vise oss hvor stor og herlig Jesus er, gitt oss til frelse og evig liv.

«Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» ( Joh. 4,24).

KPK

Mer om
Andakt

LES OGSÅ

Annonse

Lag fantastisk Noahs ark-kake

Én hemmelighet gjør det hele så mye enklere:

20/06/2019 22:34