Skrevet av KPK i kategorien Folk · Sist oppdatert 26/04/2019 08:31

Ny styreleder i Digni

Stephanie Dietrich har lang erfaring fra kirke- og organisasjonsliv. Nå skal hun lede bistandsarbeidet til 20 kirker og misjonsorganisasjoner.

Digni

Professor Stephanie Dietrich tar over rollen som styreleder for Digni etter Dagrunn Eriksen.

Det melder Digni i en pressemelding etter at deres representantskap avgav sine stemmer under et møte på Anker Hotel i Oslo, torsdag 25. april. Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Valgkomiteen forteller at de har prioritert kandidater som styrker den akademiske kompetansen i styret, og som gir viktig erfaring med, og kompetanse på skjæringspunktet mellom bistand og næringsliv.

– Samtidig har forståelsen av Dignis identitet og egenart, og den bistandskonteksten vi arbeider innenfor, vært viktig å sørge for, heter det i innstillingen fra Valgkomiteen.

Dietrich er førsteamanuensis og professor ved Diakonhjemmet Høgskole og VID vitenskapelige høgskole, hvor hun er tilknyttet fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag.

– Diakoni er evangeliet i handling, og binder sammen kirkens vitnesbyrd og dens tjeneste i verden og for menneskene. Kirkene har en helt særegen bærekraft i mange land og lokalsamfunn, og et spesielt ansvar for å ivareta hele mennesket, skrev Dietrich i sin uttalelse til valgkomiteen.

Dietrich er valgt som styreleder for en treårsperiode.

– Samarbeidet mellom norske organisasjoner tilknyttet Digni, Norad og kirker og organisasjoner i Sør muliggjør et arbeid som jeg har tro på, med høy bistandsfaglig kvalitet, forankring hos lokale aktører som dermed binder sammen bistand, misjon og diakoni på en forbilledlig måte, sier Dietrich som er utdannet teolog, både fra Tyskland og Norge.

Hun håper hennes internasjonale og økumeniske erfaring, god kjennskap til mange kirker i Sør og i Norge, faglige tyngde og ledelseserfaring kan bidra til å lede og videreutvikle Dignis arbeid.

– I tillegg mener jeg at den økende interessen for tros- og livssynsaktørenes rolle i internasjonal bistand og styrkingen av sivilsamfunn i arbeidet med FNs bærekraftsmål gir et godt grunnlag for Dignis arbeid, også i fremtiden. Dette arbeidet vil jeg gjerne bidra til.

KPK

Mer om
Folk

LES OGSÅ

Annonse

Er du også en av dem som sliter med plager og vonde muskler?

Tusenvis av nordmenn har nå oppdaget suksessproduktet Polarin, som er spesielt utviklet med tanke på friske og sunne muskler.

15/08/2019 15:22