Skrevet av KPK i kategorien Folk · Sist oppdatert 17/08/2019 21:02

Ny leder i Misjon Sarepta

Hans Bergane (t.v) overlater daglig leder-rollen til Ole Andreas Meling (t.h.) fra august 2020.

NY JOBB

Ole Andreas Meling blir fra 1. august 2020 ny daglig leder i Misjon Sarepta. Nåværende leder, Hans Bergane, går over i ny stilling som leder i Norden.

– Styret i Misjon Sarepta er svært glade og takknemlige for at Ole Andreas Meling har svart ja på kallet til å bli ny daglig leder i organisasjonen. Han har erfaring både som leder og forkynner. Denne tilsettelsen vil styrke arbeidet totalt sett, og særlig legge til rett for å utvide arbeidet i Norge og Norden, skriver styreformann Johannes Kleppa i en pressemelding.

Misjon Sarepta er en relativt ny organisasjon og har siden starten i 2014 vært i en oppstart og etableringsfase. De har hatt sitt hovedfokus på misjon i Sør-Europa, særlig i Spania.

– Det har skjedd mye gjennom de fem årene Sarepta har virket, og organisasjonen står stadig overfor nye utfordringer sør i Europa og i Norden. Det har vært satset mye på å bygge opp Centro Sarepta som et bibel- og opplæringssenter og en base for arbeidet i Spania og inn mot muslimske områder. Her er det nå på plass et godt mannskap, men det vil kreves enda mer framover, skriver Kleppa.

– Sarepta vil også ha fokus på nordmenn som er bosatt i Spania, forteller de på sine nettsider. – Mange av disse lever uten tilgang på kristen forkynnelse. Samtidig er vi overbevist om at mange bærer på en dyp uro i møte med evigheten. Vi ber om små anledninger til å peke på Jesus, i møte med disse. 

Meling er i dag rektor ved Jærtun lutherske friskole. Han bor på Nærbø, og vil ha kontor der som daglig leder av Sarepta.

– Meling kjenner Sarepta sitt arbeid godt, og han har deltatt i organisasjonens arbeid med sang, forkynnelse og undervisning i Spania, skriver Kleppa.

Les også om den nye visegeneralen i Normisjon

Skifte av daglig leder skjer ifølge organisasjonen etter initiativ fra nåværende leder, Hans Bergane. Han ønsker å få konsentrere seg i enda sterkere grad om arbeidet Norden.

– Det har åpnet seg dører også i Norden, samtidig som Sarepta opplever kall og utfordringer fra ulike hold. Styret ser det som viktig å styrke arbeidet i Norden, skriver styreformannen.

(KPK)

Mer om
Folk

LES OGSÅ

Annonse

Nå kjøper folk resirkulert IT-utstyr

Leverandøren Refurb.no har toppscore på Trustpilot.

07/03/2020 22:55