Skrevet av KPK i kategorien Verden · Sist oppdatert 16/08/2019 16:02

Klimasmart jordbruk på misjonsmarken

NMS-misjonær og bonde Tor Helge Brandsæter har hjulpet en kirke i Thailand å gi nytt liv til jordlappen sin, og stor innhøsting til inntekt for det kristne arbeidet, ved å bruke klimavennlige metoder.

Thailand

NMS-misjonær Tor Helge Brandsæter hjalp en thailandsk kirke å satse på bærekraftig jordbruk. Han ble så begeistret at han tok med seg metoden hjem til Norge.

– I afrikanske land kalles regenerativt jordbruk ofte for «God´s farming» fordi den bruker skaperverkets naturlige prosesser istedenfor kunstgjødsel, forteller NMS-misjonær og bonde Tor Helge Brandsæter.

Da en kirke i Nord-Thailand ba NMS om hjelp, etter to år uten avlinger på et jordområde gitt dem i gave, startet han en jakt etter metoder som kunne forbedre den betongharde, dårlige jorda.

Etter hvert kom han over den klimavennlige metoden kalt regenerativt jordbruk. Den gjenoppretter organisk liv i jorda gjennom å tilbakeføre en stor del organisk materiale til jorda, minimere jordbearbeiding, tilføre kompost og øke biologisk diversitet.

– Erfaringen fra årene i Thailand gjorde at jeg endret syn på landbruk også i Norge, sier misjonæren og bonden.

Nå bruker han de samme metodene på sin økologiske gård i Hvittingfoss og ivrer for at flere i norsk landbruk skal få øynene opp for regenerativt jordbruk.

Gir inntekt og diakoni

For kirken i Nan-provinsen i Nord-Thailand har metodene fra regenerativt jordbruk ført til at de nå får salgbare avlinger flere ganger i året.

– Nå får de utnyttet jordlappen sin, kan gi mat til folk som trenger det og skaffer også inntekter til kirken gjennom salg, forteller Brandsæter.

For å få god gjødsel til åkeren har kirken også anskaffet seg griser og lært seg nye metoder for å bedre utnytte lokale ressurser som grisefôr. Visjonen til kirken er at de skal være et læringssenter der nabobønder kan opplæres og inspireres.

– En grisebonde i nærheten lærte for eksempel å fermentere bananplanter til næringsrikt grisefôr og har fått økt produksjonen sin betraktelig, sier misjonæren.

Klimasmart jordbruk på misjonsmarken

INSPIRERT: Grisebonden Sak, som bor i nærheten av kirken i Thailand, ble nysgjerrig på kirkens metoder og har fått opplæring av dem. Det har ført til en stor økning i grisebestanden hans. FOTO: Marit Mjølsneset/NMS

Eierskap og resultater

Brandsæter forteller at man i misjons- og bistandsfeltet helst må legge fram ting på en måte som gjør at lokalbefolkningen føler de selv har vært med og funnet på metodene.

Les også: Har gjenreist 70 skoler i Nepal

– Det som tar mest tid er å få folk til å ha tro på det selv og føle eget eierskap til prosessene. Jeg tror det var en fordel at jeg på den tiden bodde i Bangkok og kun kom på besøk til kirken i Nan-provinsen. Det ga dem rom for å tenke selv uten at jeg gikk oppi dem, sier han.

Allerede første sesongen ga de nye metodene resultater.

– Vi så positive endringer gjennom å bygge opp jordsmonnet som igjen gir større avlinger.

Klimasmart jordbruk på misjonsmarken

GRØDE: Der kirken ikke fikk noe til å gro i to år høster de nå flere salgbare avlinger i året takket være metodene fra regenerativt jordbruk. FOTO: Tor Helge Brandsæter/NMS

Bryter barrierer

Brandsæter forteller at landbruksarbeidet til kirken også har vært med på å skape kommunikasjon og bryte barrierer for lokalbefolkningen som ofte har en sterk åndetro.

– Mange i dette området er bundet av lokale heksedoktorer som bestemmer over nesten alt i livene og arbeidet til folk, sier han.

Jordbruksarealet til kirken ligger i nærheten av en gammel gravplass og ble derfor av heksedoktorer og lokalbefolkning ansett som et sted for gjenferd.

– Når kirken nå har dyrket opp området, og vist at det går bra, blir folk nysgjerrige og dette gir god grobunn for å bruke diakonien til å kommunisere og nå unådde grupper, forteller NMS-misjonæren.

Karbonlagring

Regenerativt jordbruk kan også bidra til at mye mer karbon lagres i jorda, noe som dermed bidrar til mindre CO2 i atmosfæren.

Les også: Det har aldri vært så få fattige på jorda som nå!

– I Norge brukes det mye penger på å utvikle karbonfangst og lagring, men vi kan bli flinkere til å bruke potensialet som ligger i samspillet mellom planter og mikrobene i jorda. De gjør jo jobben gratis og mye mer energieffektivt, sier Brandsæter.

I tillegg til å bidra til et bedre klima, fører større mengder karbon i jorda til økte avlinger og bedre motstand mot flom og tørke. Dette gjør metodene ettertraktet for bønder som kan brødfø flere og få en sikrere inntekt.

(KPK)

Klimasmart jordbruk på misjonsmarken

EIERSKAP: Brandsæter er som misjonær opptatt av at lokalbefolkningen selv får eierskap til prosjektet og metodene. Kirken ønsker å bli et læringssenter der nabobønder kan opplæres og inspireres. FOTO: Marit Mjølsneset/NMS

Mer om
Verden

LES OGSÅ

Annonse

Nå kjøper folk resirkulert IT-utstyr

Leverandøren Refurb.no har toppscore på Trustpilot.

07/03/2020 22:55