Skrevet av KPK i kategorien Andakt · Sist oppdatert 30/06/2019 08:16

Andakt:

Hindre dem ikke

Av Ivar Gjerdi

Jesus og barna, malt av Carl Bloch.

Vi som lever i dag, forstår ikke hvor revolusjonerende Jesu holdning var når han satte barnet i sentrum.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Barnet er i høyeste grad i sentrum denne søndagen. Hovedbudskapet er at Gud ønsker at vi alle skal få være barn i Hans rike. I dette kapitelet av Markusevangeliet gir Jesus oss flere eksempler på hvor vanskelig det kan være for mange å komme inn i dette Guds rike, og midt i det hele tar han fram barnet som forbilde på hvordan det skal og må skje:

«Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» (Matt. 18,3). Et barn er hjelpeløst og helt avhengig av andre. Og det trenger ikke minst sine foreldre. På samme måte trenger vi Gud, vår var far i himmelen. Tro er ikke en intellektuell prestasjon. Å tro handler om å ta imot Guds nåde. Det dreier seg om tro og tilhørighet til Jesus.

Vi leser at noen forsøkte å nærme seg Jesus for at han skulle røre ved dem og velsigne dem. Men det likte ikke disiplene. De forsøkte å skjerme ham mot disse som trenge seg på. Det var sikkert flere grunner til det. Men det likte ikke Jesus. Han ble sint. Selvfølgelig skulle barna få komme til ham. Barna tilhører også Guds rike.

Vi som lever i dag, forstår ikke hvor revolusjonerende Jesu holdning var når han satte barnet i sentrum. På Jesu tid var det ikke uvanlig å forakte de små. Mange mente de var uten egenverdi. Jesus gir derimot barnet den størst verdi og stiller det fram som et forbilde i Guds rike. Han var ikke redd for å vise barna menneskelige følelser og varme ved å ta dem inntil seg. Denne siden ved Jesus kommer enda sterkere fram i Markus 9,36: «Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. Han la armen om barnet og sa til dem: «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.»

Ingen må legge hindringer i veien for at barna skal høre om Jesus og oppleve et møte med ham. Tvert imot. Alt må legges til rette.

Hva så med vårt forhold til Jesus og hans rike? Jens Petter Jørgensen skrev for flere år siden følgende i forbindelse med en tekstkommentar: «Til himmelen går det bare an å reise på barnebillett.»

Jesus holder fram barnet som et forbilde. Barnets hjelpeløshet og avhengighet har noe viktig å lære oss når det gjelder forholdet til Gud og troens liv i Jesus Kristus. Vi må komme og leve som tillitsfulle barn i forholdet til Ham.

Mer om
Andakt

LES OGSÅ

Annonse

Nå kjøper folk resirkulert IT-utstyr

Leverandøren Refurb.no har toppscore på Trustpilot.

07/03/2020 22:55