Skrevet av KPK i kategorien Lokalt · Sist oppdatert 17/06/2020 20:30

Gir innsatte et løft før de møter friheten igjen

Fra 2021 vil daglig leder Elli Graf også ta imot kvinnelige domfelte til åpen soning på Elevator.

Oslo

Hos Elevator lærer fengselsfugler å igjen fly fritt. Snart får også kvinnelige innsatte et slikt tilbud i siste del av soningstiden. Det kan også hjelpe mennene.

I Oslo driver Frelsesarmeen institusjonen Elevator der domfelte mot slutten av sin tid i fengsel kan få åpen soning i opptil 12 måneder. Kristelig Pressekontor har møtt en av beboerne der.

– Å få sone siste del av dommen på Elevator har vært alfa og omega for meg. Hvis jeg bare hadde kommet rett ut fra lukket soning, med to søppelsekker i hånda og uten nettverk, ville jeg sikkert fort havnet tilbake i fengsel, sier mannen som ønsker å være anonym.

Mannen soner en lang dom og har sittet store deler av tiden på lukket høysikkerhetsavdeling. Nå har han sonet på Elevator siden august i fjor. Han forteller at han ofret et halvt år ekstra i åpen soning for å få plass her.

– Her blir du fulgt godt opp. Du får være deg selv, og helheten er i fokus. Du blir ikke bare et innsatt-nummer, men får full tillit. Dette er veldig viktig hvis samfunnet vil at vi skal rehabiliteres, sier han.

Åpner for kvinner

Elevator har eksistert i mange år, og fra 2014 til 2020 har de hatt 30 soningsplasser finansiert av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). I mai ble det klart at Elevator vant anbudsrunden fra KDI for 30 soningsplasser i fire pluss to nye år. Ordningen er hjemlet i § 12 i Straffegjennomføringsloven og anses som svært viktig i kriminalomsorgen.

Det er viktig for vedkommende, for kriminalomsorgen og for samfunnet som helhet at en domfelt kan få det tilbudet som best kan bidra til en kriminalitetsfri tilværelse etter løslatelse, skriver kommunikasjonsdirektør i KDI Ann Kristin Salbuvik i en e-post til KPK.

Med det nye anbudet vil Elevator fra 2021 ha mulighet til å tilby soning også for kvinnelige innsatte, noe de har ytret ønske om de siste tre-fire årene. KDI har vært positive til dette, men daglig leder i Elevator, Elli Graf, sier at de ikke har villet ta inn kvinner uten at de kan legge spesielt til rette for dette.

– Dette er jo litt av utgangspunktet for hvorfor soningsforhold er så mye dårligere for kvinner enn for menn. Hvis du bare blander kvinner og menn uten å ta høyde for at det er forskjellige behov går det ut over kvinnene når de soner sammen, sier Graf.

Hun viser blant annet til en stor rapport fra Juridisk rådgivning for kvinner fra 2018 som peker på disse problemene.

– For at det skal være et likeverdig tilbud må man forstå de ulike behovene og tilrettelegge for det. Vi har landet på en løsning der kvinnene får bo i leiligheter, der de ikke må dele bad og kjøkken. Da kan vi unngå maktmisbruk som ofte skjer i det skjulte, sier Graf.

Gir innsatte et løft før de møter friheten igjen

LÆRER Å FUNGERE: Innsatte som har vært lenge på lukket soning har ofte mye å lære før de er klare for et liv på utsiden. Overgangsinstitusjoner som Elevator er ifølge en beboer veldig viktig hvis samfunnet vil at domfelte skal rehabiliteres. Her er fra en av leilighetene på Elevator. FOTO: Jan Petter Kristiansen/ Elevator

– Skal være trygt

Hun forteller at de på Elevator ofte har beboere som er dømt for seksuallovbrudd. Samtidig vet de at hver tredje kvinne selv har vært utsatt for seksuelle overgrep. I det nye anbudet har Elevator lagt inn en ekstra stilling for å kunne ha flere ansatte på jobb i miljøet på huset.

– For at både mannlige og kvinnelige beboere skal føle at dette er et trygt sted å være, må ansatte være til stede. Det er like viktig sosialtrening at en som er dømt for overgrep mot kvinner kan ha en hverdag sammen med kvinner, som det er for dem å skulle omgås  menn.

 

På Elevator tror de at en av de beste arenaene for sosial trening er matlaging. Huset har flere mindre kjøkken i dag, men nå skal det bygges et stort felleskjøkken i første etasje der beboerne kan lage mat sammen.

– Alle må spise og har et forhold til matlaging. Her kan man lett komme i prat om kultur, familie og interesser, sier Graf.

– Kan lære av hverandre

Den mannlige domfelte som KPK har snakket med, vil etter planen være ferdig med sin soning på Elevator før de åpner for kvinner, men han tror det vil tilføre mye positivt å ha begge kjønn representert blant beboerne.

– Jeg tror vi kan lære mye av hverandre, og mange vil nok enklere justere ordbruken sin når det sitter kvinner ved samme bord, sier han.

– Og så kan vi jo få litt trening i den typen drama som kan oppstå, legger han til og ler.

Må lære mye på nytt

Den innsatte mannen forteller at når man kommer ut etter lang tid på lukket soning er det mye som må læres på nytt.

– Første gang jeg var på perm, sto jeg foran en ulåst dør og bare ventet på at noen skulle åpne den. Det falt meg ikke inn at jeg kunne åpne den selv, sier mannen som er i 40-årene.

I fengselet gjøres det meste for deg og du får beskjed om alt du skal foreta deg. Derfor er det svært vanlig for innsatte å ha problemer med å huske ting og avtaler når de kommer ut i samfunnet igjen. De må også lære på nytt hvordan man snakker til andre.

Les også: 21 innsatte tok imot Jesus

– Humoren, og måten vi innsatte snakker med hverandre på, er på et helt annet nivå enn det samfunnet forventer. Vi har ingen filter. Snakker vi slik til fremmede, kan det nok fort oppfattes som en trussel, sier Elevator-beboeren.

– Alt dette lærer du her fordi du ikke bare er omgitt av andre innsatte og betjenter, men møter «normale» mennesker hver dag. Her ser de hele meg. Jeg har fått tillit og må bygge videre på den. KPK

Mer om
Lokalt

LES OGSÅ

Annonse

Er du også en av dem som sliter med plager og vonde muskler?

Tusenvis av nordmenn har nå oppdaget suksessproduktet Polarin, som er spesielt utviklet med tanke på friske og sunne muskler.

15/08/2019 15:22