Skrevet av Jarle Sørseth i kategorien Kristenliv, Lokalt · Sist oppdatert 09/05/2019 07:58

Rekord for disippelskole:

Flere vil bli misjonærer

Det strømmer på med folk som søker seg til Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler. I år passerer de trolig 200 studenter for første gang.

Ungdom i Oppdrag

Rundt 300 ungdommer har søkt plass på Ungdom i Oppdrags disippeltreningsskoler i år, og antallet langtidsmisjonærer går opp. UiO-ledelsen tror det er en sammenheng.

– Sannsynligvis passerer vi 200 studenter på våre disippeltreningsskoler for første gang i vår historie, sier UiO-leder Andreas Nordli til Kristelig Pressekontor.

Han er begeistret både over dette og at tallet på langtidsmisjonærer også har steget jevnt og trutt de siste åra. Mange studenter fullførte sin disippeltreningsskole (DTS) i vår, mens nye kull enten er i gang eller starter til høsten. Det er summen av studenter på disse skolene Nordli viser til.

Stigning i ti år

Det økte antallet søkere i år en del av en langvarig trend.

– Det har vært en stigning gjennom ti år, og 200 DTS-studenter er nesten en dobling av antallet vi hadde for ti år siden, sier Nordli som har vært leder for UiO omtrent like lenge.

Søkningen har gått litt opp og ned i perioden, men samlet vært i klar vekst.

  – Har du en god forklaring på økningen?

– Jeg tror det er flere forklaringer. Vi har flere DTS-studenter som vil vie seg til langtidsmisjon. De har et misjonskall, rett og slett, og ønsker å ta et tydelig steg ut i misjon. Noen søker seg til oss på grunn av det internasjonale miljøet på våre DTSer, og vi har en tydelig økning i antall studenter fra utlandet. En del legger vekt på disippelskap og ønsker å gå i dybden i sin gudsrelasjon. De vil ikke at det skal være noe teoretisk, men har en praktisk tilnærming. Det får de på våre DTSer, sier Nordli.

UiO søkte for noen år siden om statsstøtte til sine DTSer, men snudde og trakk søknaden.

– Det betyr at våre studenter for eksempel ikke får stipend og at de betaler alle kostnader selv. Det gjør terskelen høyere for mange, men resultatet er at de som søker, er seriøse folk. Vi får de studentene som mener noe med det, sier UiO-lederen.

 

Flere langtidsmisjonærer

Ungdom i Oppdrag er tradisjonelt kjent for å sende ungdommer ut på team, som korttidsmisjonærer, for å gi dem en første smak på misjonærlivet. Dette gjør de fortsatt, og omkring 200 drar på team i sommer. Samtidig er vekten lagt mer og mer på langtidsmisjon.

Dette har gitt resultater, og UiO har vokst til å bli en av de største misjonsorganisasjonene i Norge målt etter antall misjonærer som er ute over flere år. Nordli opplyser at UiOs langtidsmisjonærer som er aktive nå, har en gjennomsnittlig tjenestetid på ni år.

– Vi hadde omkring 100 langtidsmisjonærer for ti år siden. Nå har vi over 140, og det har vært en liten økning år for år de siste ti åra, sier Nordli.

Til sammenligning har Norsk Luthersk Misjonssamband for tiden omkring 120 misjonærer.

– Vi sammenligner oss kun med oss selv, og vi har ingen ambisjon om å være størst, men vi har en ambisjon om å være mange, understreker UiO-lederen.

Rettferdighetsfokus

Nordli ser også en annen framtredende tendens:

– Ungdom er blitt mer opptatt av rettferdighetsarbeid, av å utrydde fattigdom og bekjempe menneskehandel. Mange vil å jobbe med dette, mens færre vil involvere seg i kirkeplanting.

  – Hvordan ser du på dette?

– Det er utelukkende bra, men at færre vil jobbe med kirkeplanting, en uønsket sideeffekt.

UiO har de to siste åra jobbet med å balansere disse to elementene gjennom å forkynne mer om behovet for tradisjonell kirkeplanting og bibeloversettelse.

Kallsforkynnelse

Nordli mener det ikke er tilfeldig at antallet DTS-søkere øker samtidig som tallet på langtidsmisjonærer går opp.

– Det er en tydelig sammenheng. Jeg tror det kommer av at vi har spisset vår kallsforkynnelse, og det ser ut som den når igjennom. Vi sier rett ut at vi ønsker at misjonærer skal se på det å være misjonær som et livslangt kall. Det trenger ikke bokstavelig å bety at det varer livet ut, men likevel at det varer over tid. Og når vi forkynner og Ånden jobber i mennesker, ser vi resultater, mener Nordli.

Han melder også om en økning i tallet på utsendinger som jobber i krevende områder.

– Jeg kan ikke spesifisere hvem det er snakk om og hvor de er, men vi har nordmenn i tjeneste i lukkede muslimske land som bokstavelig talt er blitt skutt på. De er misjonærer med livet som innsats, sier Nordli.

Stein Gudvangen / KPK

 

Mer om
Kristenliv, Lokalt

LES OGSÅ

Annonse

Er du også en av dem som sliter med plager og vonde muskler?

Tusenvis av nordmenn har nå oppdaget suksessproduktet Polarin, som er spesielt utviklet med tanke på friske og sunne muskler.

15/08/2019 15:22