Skrevet av KPK i kategorien Andakt · Sist oppdatert 21/06/2019 22:19

Andakt:

Et nytt liv

Av Ivar Gjerdi

Nikodemus og Jesus, malt av Henry Ossawa Tanner.

Nikodemus hadde bygget livet og læren på at frelse og evig liv kan kan vinnes ved hjelp av gode gjerninger. Jesus fortalte ham noe helt annet.

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.

Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, som er i himmelen.

Det festrike kirkehalvåret er nå over. Nå skal troen leves ut og prøves i møte med hverdagen. Nikodemus hadde spørsmål han ville ha svar på. Og han kommer til Jesus om natten for å søke hjelp. Han hadde nok registrert at Jesus hadde kommet med noe nytt, og han ville vite mer om hva denne underlige mannen lærte.

Nikodemus var rådsherre og det rådde skepsis til Jesus blant rådsherrene. Det høye råd som var jødenes øverste myndighet, bestod av 70 medlemmer. Men han var kanskje likevel en hemmelig beundrer av Jesus? Ut fra det han hadde sett og erfart, var han blitt overbevist at Jesus var en lærer, kommet fra Gud.

Hvorfor han kom om natten vites ikke. Han var en kjent mann, og ville nok ikke bli sett. Det var i hvert fall om å gjøre for ham å få møte Jesus.

Jesus kjente godt til Nikodemus. Han visste at hans lære ikke var forenlig med det Nikodemus lærte. Han bygget livet og læren på at frelse og evig liv kan vinnes ved hjelp av gode gjerninger. Derfor konfronterer Jesus ham raskt med det som er det eviggyldige svaret: «Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Nikodemus ble nok overrasket og forvirret over Jesu svar. Jesus minner Nikodemus om hva som skjedde under ørkenvandringen og hva som må skje med ham selv. Som folket i ørkenen ble frelst ved å se på kobberslangen, kan vi bli frelst ved å se og tro på Jesus på korset og få evig liv.

For menneskers tanke og fornuft er det ikke mulig å forstå dette. Det er bare Den hellige ånd som kan overbevise et menneske om at en trenger en ny fødsel. Du må fødes på ny! Jesus måtte forkynne loven for ham. Ingen blir gjenfødt ved å fikse på det gamle, eller ved å pynte seg med en kristelig fasade. Vi er alle syndere som trenger Guds nåde! Det heter i sangen: «Det er liv i å se på det Golgata kors, ja, just nu er det liv og for deg!»

Denne åndelige fødsel og det nye livet kan bare Gud skape i oss ved troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Da skjer det under at vi får se og oppleve oss selv som borgere av Guds rike. Det gir fred med Gud i en god samvittighet!

Mer om
Andakt

LES OGSÅ

Annonse

Er du også en av dem som sliter med plager og vonde muskler?

Tusenvis av nordmenn har nå oppdaget suksessproduktet Polarin, som er spesielt utviklet med tanke på friske og sunne muskler.

15/08/2019 15:22